DSpace Repository

Kompozit öngerilmeli prefabrike döşemeler (öngerilme donatısı-yük-açıklık ilişkileri)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doç. Dr. Mustafa Zorbozan
dc.contributor.author Seven, Eyyüp
dc.date.accessioned 2018-07-26T11:14:42Z
dc.date.available 2018-07-26T11:14:42Z
dc.date.issued 150/562
dc.identifier.uri http://localhost:6060/xmlui/handle/1/8920
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 150/562
dc.description.abstract Kompozit prefabrike döşeme, ön gerilmeli veya betonarme bir prefabrike dolu plakla, en az bu plak kalınlığında yerinde dökme (topping) betondan oluşur. Prefabrike döşeme plağı, pürüzlü bir üst yüzey ile düz bir alt yüzeye sahiptir. Pürüzlü üst yüzey, plak ve yerinde dökme betonun birlikte çalışmasını sağlar. Ön gerilmeli prefabrike döşemeler 60,120 ve 240 cm standart genişliklerinde, 6 cm ve üzeri kalınlıklarda üretilirler. Prefabrike özelliğinden dolayı montajı oldukça kolaydır. Prefabrike döşemeler, basit mesnetli ve tek açıklıklı olarak hesaplanıp yapıda kullanılabildikleri gibi bir taraftan ya da iki taraftan sürekli olarak da uygulamaları yapılmaktadır. Ön gerilmeli prefabrike döşemelerde hesap aktarma, işletme ve taşıma gücü olmak üzere üç safhada yapılır. Ayrıca montaj aşamasında geçici destekler kullanılarak açıklık ve taşıma kapasitesi arttırılabilir. Bu çalışmada, kompozit prefabrike döşeme sistemlerinin kullanım yerleri, malzeme özellikleri, yapım teknikleri, üstünlükleri ve hesap esasları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Sonra iki kenarından basit mesnetli kompozit ön gerilmeli prefabrike döşeme sistemlerinin hesaplan, yapım aşamalarının desteksiz, tek ve iki geçici destekli olması durumlarına göre ayrı ayrı ele alınmış ve her bir durumda aktarma, montaj, işletme ve taşıma gücü aşamaları için hesap bağıntıları oluşturulmuştur. Bu bağıntılar kullanılarak ön gerilme donatı sayısı- yerinde dökme beton kalınlığı- prefabrike döşeme kalınlığı kombinasyonlarına bağlı olarak, açıklık- hareketli yük ilişkilerini veren abaklar oluşturulmuştur.
dc.subject Beton
dc.subject Isı yalıtım özelliği
dc.subject İşletme aşaması
dc.subject Topping betonu
dc.subject Öngerme
dc.subject Prefabrike
dc.title Kompozit öngerilmeli prefabrike döşemeler (öngerilme donatısı-yük-açıklık ilişkileri)
dc.type Tez


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account